1. Otroci, ki se učijo igrati klavir, imajo visoko razvit socialni čut

V raziskavi iz leta 2010 so dokazali, da postanejo skozi glasbeno ustvarjanje otroci bolj kooperativni, prijetni in pripravljeni pomagati drugim.  Zaradi večje samozavesti in dobrih komunikacijskih sposobnosti se bolje znajdejo med svojimi vrstniki. Ker imajo razvito inteligenco in samodisciplino, bolje razumejo svoje vrstnike, prav tako pa imajo visoko razvito empatijo.

2. Učenje klavirja spodbuja ustvarjalnost

Vsaka glasbena fraza zahteva določeno glasbeno interpretacijo, ki izvira iz posameznikovega občutenja in razumevanja glasbenega dela. Oblikovanje glasbenih fraz skozi intuitivno dojemanje glasbenega dela močno vpliva na razvoj domišljije in ustvarjalnosti.

3. Otroci, ki se učijo klavir, imajo dokazano boljši uspeh v šoli

Številne raziskave so dokazale, da so otroci, ki se učijo igrati glasbeni inštrument, dosegali višje rezultate pri standardnih razvojnih testih in testih prostorske predstave. Nekatere raziskave so dokazale, da otroci, ki igrajo klavir, dosegajo zelo dobre rezultate pri reševanju matematičnih in verbalnih problemov.

4. Učenje klavirja pri otrocih povečuje zmožnost koncentracije ter dobre delovne in učne navade

Vsaka nova skladba, ki se jo učenec nauči, zahteva doseganje določenih spretnosti. Da se nauči novo skladbo, mora pri vadenju ostati skoncentriran in se osredotočiti na vsako noto, takt in glasbeno frazo. Sposobnost koncentracije, ki se razvija med vadenjem, spodbuja dobre delovne in učne navade, ki se odražajo pri preostalem delu v šoli ter kasneje v življenju.

5. Učenje klavirja povečuje koordinacijo in delovanje obeh možganskih polovic

Otroci, ki igrajo klavir, imajo dobro razvito fino motoriko in koordinacijo. Za razliko od drugih inštrumentov klavir zahteva ločeno delo obeh rok. Leva in desna roka opravljata popolnoma različne naloge. Pri tem sta udeleženi obe možganski polovici, kar povečuje razvoj kompleksnega mišljenja.